Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

Informacje ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży prowadzonej przez MOTOFAN SKLEP I SERWIS Stanisław Chojęta, z siedzibą w Ełku, przy ul. Gdańskiej, zarejestrowany w CEIDG prowadzonej przez Ministra Gospodarki, Numer NIP: 848-143-44-07 („Sprzedawca”) za pośrednictwem witryny internetowej, znajdującej się pod adresem URL: motofan-sklep.pl.
 2. Kupującym może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeśli posiada pełną zdolność do czynności prawnych („Klient”).
 3. Do kontaktów z Klientami udostępniamy adres poczty elektronicznej sklep@motofan-sklep.pl
 4. Dla ułatwienia powtarzamy w tym miejscu adres, do korespondencji, odbioru osobistego, reklamacji i doręczeń:
  MOTOFAN SKLEP I SERWIS Stanisław Chojęta
  ul. Gdańska 24 A lok. 2
  19-300 Ełk

Zamówienia

 1. Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej.
 2. Poza krajami Unii Europejskiej zamówienie może być zrealizowane po indywidualnym uzgodnieniu.
 3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się o 9:00 w najbliższy dzień roboczy po złożeniu zamówienia (jeżeli klient wybrał opcję „za pobraniem”) lub po wpłynięciu pieniędzy na rachunek bankowy (jeżeli klient wybrał opcję – przelew).
 4. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

Ceny towarów i płatność

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN i są cenami brutto, zawierającymi już podatek VAT.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  • płatność gotówką przy odbiorze osobistym
  • płatność gotówką przy odbiorze - należność pobiera pracownik firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę,
  • płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu,
  • płatności on-line.
 3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.
 4. Z wyłączeniem § 3.1.a. zapłata powinna nastąpić najpóźniej dwadzieścia dni od zawarcia umowy.

Dostawa

 1. Towar wysyłamy firmą kurierską InPost ( zarówno w opcji „za pobraniem”, jak też po wcześniejszym wpłaceniu należności).
 2. Klient może wybrać również odbiór osobisty (Ełk, ul. Gdańska 24 A lok. 2, godziny odbioru: pn. – pt. 9-17, sob. 9-13)
 3. Klient korzystający z przesyłki kurierskiej zostanie powiadomiony mailem o jej nadaniu.
 4. Przewidywany czas dostawy przesyłki kurierskiej to 1 dzień roboczy od momentu jej nadania.
 5. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w przypadku zdarzeń losowych, występujących po stronie firm kurierskich.
 6. Zamówienia od 300,00 zł – przesyłka gratis na terenie Polski.
 7. Przy odbiorze osobistym nie naliczamy kosztów dostawy.
 8. Koszty dostawy na terenie Polski zawarte są poniżej:
  • Kurier InPost - przedpłata - 16,99 zł
  • Kurier InPost - pobranie - 20,99 zł
  • Paczkomaty InPost - przedpłata - 13,76 zł
  • Odbiór osobisty - 0 zł
 9. Koszt usługi transportowej do paczkomatu uzależniony jest od gabarytów zamawianych towarów.

Faktury VAT

 1. Faktura VAT dla podmiotu gospodarczego zostanie wystawiona po podaniu następujących danych w formularzu: pełnej nazwy firmy, adresu siedziby oraz numeru NIP zgodnie ze stanem rzeczywistym. W przeciwnym wypadku wystawiony zostanie paragon fiskalny.
 2. Osobom fizycznym wystawiane są paragony fiskalne, ale faktura zostanie wystawiona na żądanie. Wówczas do wystawienia faktury wystarczy imię, nazwisko i adres.

Prawo do odstąpienia

Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, na zasadach określonych w Pouczeniu załączonym do niniejszego Regulaminu.

Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być składane na adres: MOTOFAN SKLEP I SERWIS Stanisław Chojęta, ul. Gdańska 24 A lok. 2, 19-300 Ełk lub na adres poczty elektronicznej sklep@motofan-sklep.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz uzasadnienie reklamacji.
 3. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta będącego konsumentem, Sprzedawca rozpatrzy ją w ciągu 14 dni.
 4. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta nie będącego konsumentem, termin ten może zostać przedłużony, jeśli będzie to uzasadnione.
 5. Zgłaszający reklamację może też dochodzić swych praw na zasadach ogólnych korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – również z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Znaki firmowe

Wszelkie użyte na stronach serwisu motofan-sklep.pl znaki towarowe, nazwy producentów i produktów, zdjęcia oraz opisy zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością ich producentów.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 i ma zastosowanie wobec umów zawieranych od tej daty.
 2. W stosunku do Klientów, którzy nie są konsumentami, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ istnieje platforma ODR - internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy - Dotyczy tylko konsumentów

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez przesłanie załączonego poniżej formularza odstąpienia od umowy) pocztą tradycyjną na adres:

MOTOFAN SKLEP I SERWIS Stanisław Chojeta
ul. Gdańska 24 A lok. 2
19-300 Ełk

lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@motofan-sklep.pl

Mogą Państwo skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy albo ze znajdującego się pod Pouczeniem wzoru formularza odstąpienia od umowy z załącznika nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe:

Plik do pobrania: Wzór formularza odstąpienia od umowy (do pobrania, wypełnienia i odesłania wraz ze zwracanym towarem lub e-mailem na adres sklep@motofan-sklep.pl).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:

MOTOFAN SKLEP I SERWIS Stanisław Chojeta
ul. Gdańska 24 A lok. 2
19-300 Ełk

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Objaśnienie: „W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie. Na przykład: konsument powinien jedynie przymierzać odzież, lecz nie powinien móc jej nosić”. [Motyw 47 preambuły dyrektywy 2011/83/UE]


Przejdź do strony głównej